(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Μάθετε Περισσότερα

 Αυξήστε τις πωλήσεις σας μέσω της μεγαλύτερης ιστοσελίδας επισκευής  και συντήρησης αυτοκινήτου.

 Προβληθείτε μέσα από την μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη ιστοσελίδα για τον χώρο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.
 Αναδείξτε την επιχείρηση σας, παρουσιάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την εργασία, και τις υπηρεσίες σας.

 Ανάλογα με την επιλογή σας οι πελάτες θα βλέπουν:

-Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χάρτη Google, τηλέφωνα, e-mail, ιστοσελίδα.
-Ώρες Λειτουργίας.
-Υπηρεσίες που προσφέρετε.
-Τους λόγους για τους οποίους  θα πρέπει να σας προτιμήσουν.
-Φωτογραφία και όνομα του υπευθύνου που θα έρθουν σε επαφή.
-Φωτογραφίες και βίντεο από τις εργασίες ή τις εγκαταστάσεις σας.
-Αρχεία, Τιμοκαταλόγους, Παρουσιάσεις,  Προσφορές. 

 Και θα μπορούν να λαμβάνουν από εσάς:

-Προσφορές 
-Τιμοκαταλόγους
-Ενημερώσεις
-Παρουσιάσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών
-Προσκλήσεις σε events και άλλα πολλά.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα  του trakara.gr είναι  η δυνατότητα 
ενημέρωσης προς τους πιθανούς πελάτες, αλλά και η επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών.