(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

1.869 χλμ. με ένα ντεπόζιτο!