(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ακριβή η φόρτιση κινητού στο αυτοκίνητο!