(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Alfa Romeo: «Η Μηχανή του Χρόνου» στο Arese