(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Αλλάζουν οι τιμές των διοδίων στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης!