(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Απίστευτο: Η πρώτη Porsche νεκροφόρα…!