(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Από που προήλθαν τα σήματα κάθε μάρκας αυτοκινήτου;