(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

ATHENS CLASSIC FESTIVAL: H μεγάλη γιορτή των κλασικών οχημάτων!