(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Αυτό είναι το σπορ κουπέ της Yamaha!