(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Αυτοκίνητα που προβλέπουν τις λακκούβες - Video.