(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Daimler Trucks: Tο πρώτο αυτόνομο φορτηγό σε δημόσιο δρόμο!