(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Είναι το φυσικό αέριο η πιο οικονομική λύση;