(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Εκκίνηση έκτακτης ανάγκης κινητήρα με καλώδια!