(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ένα πολυτελές smartphone αξίας 8.300 ευρώ!