(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Επιτέλους, πινακίδες για τη Replicar Hellas!