(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ερχεται το τέλος των diesel…