(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση: Άγνωστες λέξεις;