(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Γερμανία: Έκπτωση έως 4.000 € για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων!