(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

H BMW θα καταργήσει πρώτη τους καθρέπτες - Video!