(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

H McLaren-Honda έπεσε από τον ουρανό - Video!