(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Hyundai i10: «Καλύτερο Αυτοκίνητο Πόλης»