(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Η κληρονομιά του Subaru STI μέσα σε τρία λεπτά - Video