(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Η VW θα ανακαλέσει 11 εκατ. αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο!