(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Κινητήρας της χρονιάς 2015!