(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

McLaren F1 πωλείται για £7,8 εκατ.!