(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Με ρυθμούς χελώνας αναπτύσσεται το δίκτυο αεριοκίνησης στην Ελλάδα