(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Νέα Ford Mustang: 0-100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 5’’!