(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Νέο πρόσωπο στο “Fast and Furious 8”!