(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Νέο ρεκόρ ταχύτητας από την Koenigsegg - Video.