(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Το νέο Tesla των 35.000 δολαρίων - Video!