(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ντίζελ, μύκητες, μούχλα και φύκια...