(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ο πιο σύγχρονος χώρος στάθμευσης - Video!