(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Οδήγα όπως ο μπαμπάς!