(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Opel Astra: Aυτοκίνητο της Χρονιάς 2016!