(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Όσλο, η πρωτεύουσα των ηλεκτρικών οχημάτων - Video.