(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Πάρκο με vintage αυτοκίνητα στη Γαλλία!