(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Το πιο εξελιγμένο παιδικό κάθισμα-Video!