(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Πολύ ξύλο: Tesla Model X P90D vs Ferrari F430 Spider - Video!