(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Το Porsche Mission E ηλεκτρίζει την έκθεση της Φρανκφούρτης!