(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Πόση είναι η αυτονομία του Toyota Mirai;