(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Πρωτοποριακό cruise control της Honda προβλέπει τις σφήνες!