(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ρεκόρ παρκαρίσματος - Video!