(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Σινεμά & Αυτοκίνητο: Bullitt 1968