(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Συνυπεύθυνος και ο συνοδηγός για τον μεθυσμένο οδηγό