(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Σύστημα ανίχνευσης αλκοόλ από την Volvo Trucks!