(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Τα αυτοκίνητα που δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας το 2016!