(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Test-ΣΟΚ: Εκλεψαν εύκολα 24 διαφορετικά αυτοκίνητα!